Візитка гімназії

 

Львівська правнича гімназія - заклад освіти II- III ступеня для креативних та здібних дітей, який забезпечує повну загальну середню освіту. Набір учнів до закладу розпочинається з 5 класу.
Кредо гімназії: «Під покровом Святої Анни вчимося і творимо, плекаючи толерантність, відповідальність, віру в Бога та Україну».
Місія закладу: сворення комфортного освітнього середовища для самореалізації здібних та обдарованих дітей; формування життєвих компетентностей вихованців; залучення гімназистів до освоєння досягнень вітчизняної та світової науки, історичного досвіду України та інших держав; формування в учнів моральних засад, побудованих на християнських принципах; формування правової культури і правової свідомості гімназистів.
 
Основні приріоритети гімназії:
- Створення сприятливого освітнього середовища для оволодіння системою знань, повноцінного морального, духовного фізичного розвитку учнів; 
- Набуття учнями ціннісних орієнтацій, особистісних установок, які створюють підгрунтя для становлення активного громадянина, що усвідомлює свої права та готовий їх обстоювати, брати на себе відповідальність;  
- Різнобічний розвиток індивідуальності вихованців на основі виявлення їх задатків, здібностей, формування ціннісних орієнтирів, задоволення інтересів та потреб; 
- Формування в учнів цілісного наукового світогляду, навиків критичного мислення, вміння застосовувати здобуті знання в подальшому професійному та приватному житті;   
- Розробка та апробація інноваційних ідей та концепцій, що сприяють якісним змінам у навчальній та виховній діяльності педагогічного колективу; 
- Формування гнучкої системи управління якістю освіти, яка б забезпечувала розвиток особистості, готової до життя в сучасних умовах.