Наші традиції

 Кодекс честі гімназиста

Гімназист Львівської правничої гімназії

 

- визнаючи, що найвищими цінностями особистості є чесність, порядність, відповідальність, висока духовність, повага до закону і держави, любов до Батьківщини;

-  керуючись християнськими, загальнолюдськими цінностями і чеснотами;

-  усвідомлюючи себе невідємною частиною громади княжого міста Лева;

-  підтверджуючи причетність до свого народу- великого, сильного і мудрого;

-  підтримуючи звичаї та традиції України.

Зобов'язується:

1.Бути гідним громадянином своєї держави, носієм культури народу України, утверджувати повагу до державної символіки.

2.Оволодівати передовими науковими знаннями, досягненнями вітчизняної та світової науки, історичним досвідом України та інших держав.

3. Критично ставитись до особистісних якостей та поведінки, постійно працювати над самовдосконаленням, самоосвітою, самовихованням, розвивати творче мислення, особисті здібності та таланти.

4.Ставитися з повагою до батьків, учителів, наставників, товаришів, людей старших за віком.

5. В особистій поведінці, у стосунках з людьми бути зразком чесності, чемності, тактовності, зовнішньої охайності і внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування, зокрема мовної.

6.Бути готовим до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

7.Виявляти стійкість, принциповість, непримиренність до проявів насильства, приниження людської гідності, вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, розповсюдження інших шкідливих звичок.

8.Неухильно дотримуватися вимог Статуту гімназії, Правил внутрігімназійного  розпорядку.

9.Повсякчас бути готовим власною працею покращувати матеріальну базу та естетичний вигляд гімназійних приміщень.

10.Стверджувати і відстоювати честь і гідність гімназії, сприяти зростанню її іміджу.